Premiering

Alle deltakere får medalje, frukt og drikke etter løpet.