Tidtakning

Tyrifjorden Rundt benytter elektronisk tidtakning. Startnummer og elektronisk chip blir levert ut ved henting av startnummer. Tidtakning forutsetter at elektronisk chip blir montert i henhold til beskrivelse mottatt ved henting av startnummer.

Tiden tas fra passering ved Thon Hotel Oslofjord og stopper ved passering Kirkerudbakken.

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre starttidspunkter og -ordninger for samtlige distanser, dersom deltakerantall, sikkerhet eller andre arrangmentsmessige forhold tilsier det.